Priser og frister
gældende fra 27. juli 2018

Långivere

Brugeroprettelse 0 kr.
Kontogebyr 0 kr.
Handelsomkostninger ved køb af låneandel 0 kr.
Indbetaling med bankoverførsel, Dankort eller MobilePay 0 kr.
Varsel ved opsigelse af Platformsperson 8 dage

Erhvervslån

Maksimal tid før registerering/udførsel af bankoverførsel 3 bankdage
Varsel ved opsigelse af Platformsperson 8 dage
Maksimal forlængelse af finansieringsperiode 14 dage
Maksimalt tilladte yderligere låneforpligtelser 25 % af lånesum
Renteberegningskonvention 30 / 360
Frist efter skriftlig krav om betaling før et Lån anses for misligholdt 3 dage
Udsendelse af rykker efter manglende betaling er konstateret 10 dage
Frist for førtidsindfrielse 10 dage
Frist for indsendelse (på anfordring) af årsrapport efter regnskabsårets afslutning 120 dage
Frist for indsendelse (på anfordring) af kvartalsrapporter efter kvartalets afslutning 45 dage
Opkrævning af ydelse med Leverandørservice 0 kr.
Afmelding af Leverandørserviceaftale 250 kr.
Indbetaling med indbetalingskort eller bankoverførsel 100 kr.
Tilsendt kopi af lånedokumentation (underskrevet gældsbrev, forretningsbetingelser samt eventuelle bilag) 50 kr.
Tilbagetrækning af låneansøgning efter accept Platformsgebyr
Minimumsplatformsgebyr 9.500 kr.
Tinglysningsafgift/-gebyr til det offentlige 1.660 kr. + 1,5 % (oprundet til nærmeste 100 kr.)
Lendinos ekspeditionsgebyr ved tinglysning 5.000 kr.
Advokatsalær i forbindelse med tinglysning Individuelt (typisk 5.000 kr. eks. moms)
Platformsgebyr - kreditklasse A+ og A 2 %
Platformsgebyr - kreditklasse B 3 %
Platformsgebyr - kreditklasse C og C- 4 %
Tilbagebetalingsgebyr - kreditklasse A+ og A 1 %
Tilbagebetalingsgebyr - kreditklasse B 1,5 %
Tilbagebetalingsgebyr - kreditklasse C 2 %
Tilbagebetalingsgebyr - kreditklasse C- 2,5 %

Netværkslån

Projekt tilgængelig på site 0 kr.
Platformsgebyr 3 %, minimum 5.000 kr.
Tilbagebetalingsgebyr 1 %