Statistik

Statistikken nedenfor viser historiske og nuværende forsinkelser på Lendinos lån og lånevolumen. Tallene opdateres på daglig basis.

Volumen Antal
Tilbagebetalt 34.896.869,96 kr 49
Afskrevet 0 kr 0
Udestående 36.433.130,04 kr 100,0 % 191 100,0 %
Til tiden 34.052.022,47 kr 93,5 % 152 79,6 %
Forsinket 2.381.107,57 kr 6,5 % 39 20,4 %
Forsinket 10-30 dage 0 kr 0,0 % 0 0,0 %
Forsinket 30-60 dage 349.118,98 kr 1,0 % 7 3,7 %
Forsinket 60-90 dage 280.162,71 kr 0,8 % 3 1,6 %
Forsinket mere end 90 dage 1.751.825,88 kr 4,8 % 29 15,2 %
I alt (formidlet) 71.330.000 kr 240
  • "Tilbagebetalt" måler hhv. det volumen, der blevet tilbagebetalt, og det antal lån, der er blevet fuldt tilbagebetalt.
  • "Afskrevet" måler hhv. det volumen, der er blevet afskrevet (realiseret tab), og det antal lån, hvor der eksisterer afskrevne betalinger.
  • "Udestående" måler hhv. det volumen, der endnu ikke er blevet tilbagebetalt, og det antal lån, der endnu er ved at blive tilbagebetalt. Udestående er opdelt i "til tiden" og "forsinket" med tilhørende procentvis andel af det samlede udestående. Forsinkelse for et lån måles her som den maksimale forsinkelse for et af dets udestående betalinger. Forsinkelser på under 10 dage anses for at være til tiden.