Crowdfunding og crowdlending
Privat finansiering på fordelagtige vilkår

Crowdlending er en form for crowdfunding. Begge er gjort mulige af internettet og bruges til at rejse kapital til nye projekter. Men hvor de traditionelle crowdfunding-former oftest bruges til fundraising eller giver bidragyderne produkter eller ejerandele, er crowdlending en nem og smidig måde at låne penge til sin virksomhed eller virksomhedens produktudvikling på.

Crowdfunding bruges ofte som online-udgaven af fundraising for projekter af mere almennyttig karakter. Denne type crowdfunding kaldes for donations-crowdfunding, og her forventer de, der donerer penge, ikke at få pengene retur. Til gengæld håber de, at de selv eller andre kan nyde godt af det, de har været med til at finansiere.

Crowdfunding – mange bække små

Derudover findes der to andre former for crowdfunding: Reward- og egenkapital-crowdfunding. Ved reward-crowdfunding får giverne en eller anden belønning for deres donation. Det kan være alt lige fra et postkort med tak for pengene til forskellige forbrugsgoder, rejser eller det produkt, hvis udvikling de har været med til at finansiere.

Egenkapital-crowdfunding giver bidragyderne ejerandele eller afkast af virksomhedens overskud – oftest i forhold til størrelsen af det enkelte bidrag.

Crowdfunding kan foregå på et utal af forskellige måder, og den mest simple – og mest usikre – er at oprette en indsamling på f.eks. Facebook i privat regi, hvor folk sender pengene via MobilePay.

Griber man sagen mere professionelt an, kan man bruge en af de særlige crowdfundingplatforme, hvor man kan præsentere sit projekt, og folk kan støtte det ved at indbetale penge til den konto, man har på platformen. Det er væsentligt mere seriøst og trygt end bare at samle penge ind via Facebook.

Crowdlending – den nye måde at finansiere sin virksomhed på

Den fjerde form for crowdfunding kaldes crowdlending. Det er alternativet til at låne penge i banken eller få en investor i sin virksomhed – og den alternative måde for private og professionelle investorer at låne penge ud på.

For långivere er det et godt alternativ til en investeringsforening. For dels bestemmer man som långiver selv, hvilke projekter man vil støtte, og dels er gebyrerne lavere. Samtidig er det – i hvert fald hos Lendino – sikret, at de virksomheder, man bliver tilbudt at investere i, har fået en positiv kreditvurdering af dem, der driver crowdlendingplatformen.

For låntagerne er det væsentlig lettere og mere uformelt at bruge en crowdlendingplatform fremfor at gå i banken. Med crowdlending får man en væsentlig lavere rente og en langt hurtigere proces i forhold til at ansøge gennem et finansieringsinstitut. Samtidig kan man få afprøvet, om andre finder ens forretningsidé så bæredygtig, at de vil investere i den. For långiverne bestemmer jo selv, hvilke virksomheder og projekter deres penge udlånes til.

Så med crowdlending får långiverne et større afkast og låntagerne mere fordelagtige vilkår at finansiere deres projekter på – til gavn og glæde for samfundsøkonomien.

Bliv långiver   Bliv låntager