Tilbage til Blog

Budgetskabelon til virksomheder

Kristian Frederiksen
6. december 2019 kl. 13:14

billede til budget skabelon blog.jpg

 

Budgetskabelon til din virksomhed

Mange virksomhedsejere begynder at gabe, så snart de hører ordene "drifts- og likviditetsbudget". Det kan være både svært og tidskrævende at lægge budget for det næste år, og det kan derfor være nemt at lægge opgaven til side og fokusere på f.eks. salg eller produktion. Heldigvis behøver det ikke være så besværligt - vi har lavet en budgetskabelon, som du frit kan bruge.

Et velovervejet budget er et godt værktøj for dig, når du skal lægge planer for næste år. Det kan hjælpe dig med at besvare spørgsmål som hvor mange penge har du til markedsføring, hvilke mål kan du sætte dig, og har du behov for finansiering? 

 

Vi har udarbejdet en budgetskabelon bygget op med et traditionelt artsopdelt driftsbudget, et simplificeret likviditetsbudget samt balanceposter, som frit kan bruges, hvis du står som ansvarlig for udarbejdelse af en virksomheds budget og skal lægge planer for den kommende tid.

Budgettet giver dig et hurtigt og overskueligt overblik over virksomhedens økonomi og hjælper ledelsen i virksomheden eller andre interessenter med at besvare afgørende spørgsmål omkring "hvad er forventningerne til fremtiden for virksomheden?" - netop dette skulle budgettet gerne afspejle.

Du kan hente budgetskabelonen her.

Du kan læse videre her på bloggen, om hvad de enkelte budgetdele består af. Hele regnearket består af et drifts- og likviditetsbudget samt en balance. 

 

Driftsbudget

Budgettet kan være afgørende, da det giver et indblik i virksomhedens økonomi og indtjening for den kommende regnskabsperiode. Sker der ændringer i virksomhedens økonomi, kan en god løsning være at basere budgettet på tallene fra sidste år. Her kan man sammenligne de ændrede aktiviteter for virksomheden, og man har dermed et fundament at tage udgangspunkt i.

Driftsbudgettet adskiller sig fra likviditetsbudgettet, således at det viser indtægter og udgifter uden at vide, hvornår pengene rent faktisk kommer ind i banken samt hvornår du skal betale dine udgifter.

Driftsbudgettet indeholder alle de indtægter og udgifter, som en virksomhed har i løbet af regnskabsperioden. Formålet med at lægge et driftsbudget er at vurdere om virksomheden er lønsom eller ej - derfor er det en god idé at lægge et driftsbudget. Ved at lave driftsbudgettet, får du et overblik over, hvilke indtægter og udgifter du har for det kommende år, og du får en fornemmelse af, hvordan det står til med virksomhedens økonomiske formåen.

 

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgettet giver et indtryk af, hvornår indbetalinger fra kunder forventes modtaget, og hvornår udbetalinger til driftsmæssige udgifter såsom lønninger, markedsføringsomkostninger m.v. samt investerings- og finansieringsomkostninger, som påvirker likviditeten, skal betales.

Formålet med likviditetsbudgettet er således at tage højde for disse likviditetsmæssige udsving og hjælpe virksomheden med at få overblik over dets pengestrømme, så der altid er tilstrækkeligt likviditetsberedskab.

Værdien af et likviditetsbudget er især væsentligt for sæsonbetonede virksomheder, der måske bestiller varer i slutningen af et år, men først modtager betaling løbende fra kunder i løbet af det næste regnskabsår.

 

Download budgetskabelon

Ønsker du at kigge nærmere på budgettet, kan du downloade skabelonen her.

Opdager du, at din virksomhed skal bruge finansiering i det næste år, kan du nemt og hurtigt ansøge om lån hos Lendino.