Tilbage til Blog

Afkast og kreditklasser - udvikling fra sommeren 2018

Lennie Olsen
20. juni 2019 kl. 13:12

 

Sidste sommer kunne vi for første gang gennemgå afkastet på tværs af kreditklasser. Den første generation af lån var efterhånden afviklet, og nye lån var kommet til. Det gav os mulighed for at udregne afkast og foretage ændringer i vores kreditpolitik - alt sammen for at sikre et så godt afkast som muligt for lånene på Lendino.

Du kan se sidste års gennemgang i dette blogindlæg. Nu er tiden igen kommet til at gøre status og gennemgå, hvad der er sket siden sidst.

 

Udviklingen i afkast siden sidst

IRR ligger på 3,84 (aflæst 7. juni 2019), hvilket er en smule lavere end da vi kiggede på det sidste sommer (læs mere om hvordan vi udregner IRR her). Den lavere IRR skyldes en mindre tilbagegang i afkastet på kreditklasse A og C.

Vi tilstræber at give et godt risikojusteret afkast i forhold til sammenlignelige investeringer. Sammenlignet med obligationer, herunder erhvervsobligationer, ligger afkastet i den høje ende. Det skal det også, da risikoen er højere og likviditeten lavere. Sammenlignet med aktier er afkastet lavere, hvilket er naturligt, da afkastet er mere stabilt.

 

Effekt af stramninger og flere lån af højere kvalitet

Der er underliggende sket en række ændringer i hvordan lånene klarer sig på Lendino. Afkastet for kreditklassen “C-” er i bedring. Dette skyldes, at “C-”-lån udstedt i 2018 foreløbigt klarer sig bedre end tilsvarende lån udstedt i 2017. Der er således tegn på, at vores kreditstramninger har virket.

 

I løbet af 2018 er andelen af “A+”-lån fordoblet, og den samlede andel af “C” og “C-”-lån er nedbragt. Det er en følge af en bevidst strategi fra vores side, da der blandt vores kunder har været efterspørgsel efter højere kreditklasser.

Fordeling af kreditklasser på nyudstedte lån.png

Spredning stabiliserer afkast

Hvis man har en spredning på mindst 40 lån, har 95,9% fået positivt afkast (opgjort per 4.6.2019).

Du kan nemt diversificere dig ved at slå dine investeringer på autopilot med vores investeringsagent. Læs mere om investeringsagenten på bloggen.