Tilbage til Blog

Sådan går det lånene på Lendino

Andreas Helgason Rex
29. juni 2018 kl. 10:05

I Lendino arbejder vi hårdt på at sikre en transparent markedsplads for lån, hvor det er attraktivt at investere som långiver. Af samme årsag forsøger vi løbende at finde ny data, som vi kan dele med dig. Derfor har vi opdateres vores statistikside og blandt andet tilføjet feltet Afkast.

 

grafer.jpg

 

Intern rentefod

Statistiksiden måler afkast ud fra den interne rentefod (IRR). Det årlige nettoafkast på Lendinos formidlede lån udgør i gennemsnit 4,11 % (aflæst den 28/6 2018). I denne beregning indgår alle historiske betalinger, herunder lån der er afskrevet, eller betalinger der har været forsinket, samt alle fremtidige betalinger, herunder lån som, vi forventer, skal afskrives helt eller delvist. Sidstnævnte vil figurere som helt eller delvist tabte i beregningen, selvom lånet endnu ikke er afskrevet.

Den måde, som vi opgør intern rentefod på, er derfor både fremadskuende og baseret på realiserede data. Det er efter vores vurdering den mest retvisende måde at opgøre afkast på. Hvis man udelukkende fokuserer på historisk afkast, vil resultatet fremstå højere på grund af, at lån, som ikke kan eller forventes at kunne inddrives, men hvor der ikke er realiseret et tab, ikke bliver medregnet. Vores valg af metode til beregning af afkastet er derfor foretaget ud fra den betragtning, at metoden skal indeholde såvel det afkast, man har opnået, og det afkast man kan forvente at opnå.

 

Diversifikation

Den nye statistikside er et godt værktøj til at bedømme, hvordan det går lånene på platformen. Långivere med relativt få lån kan opleve, at deres afkast er væsentligt anderledes fra platformens IRR - enten positivt eller negativt. Det er generelt en god ide at sprede dine investeringer, så dit afkast ikke afhænger af, hvordan et enkelt eller to lån klarer sig. Du kan nemt diversificere din portefølje ved at slå dine investeringer på automatpilot med vores investeringsagent. Over tid kan du derved få opbygget en større portefølje, som ikke giver store udsving som følge af tab. Læs mere om investeringsagenten her.

 

Misligholdte lån

Vi har også ændret på statistikken for misligholdte lån. Tidligere kunne man aflæse antallet af misligholdte lån. Dette tal fortalte dog ikke noget om, hvor stor tabsrisikoen er, da det inkluderede både lån, som var langt bagud, og lån som manglede at betale et enkelt gebyr men ellers var på ret køl. Derfor viser vi nu i stedet det samlede beløb, som er misligholdt. Husk, at forsinkelse ikke er lig med tab. Vi arbejder løbende på at inddrive de forsinkede lån - det kan du læse mere om her.


Du kan kigge nærmere på statistiksiden her.