Tilbage til Blog

Ordbog om investeringer på Lendino

Lennie Olsen
16. april 2018 kl. 15:07

Vi bestræber os på at gøre det så nemt som muligt at låne penge ud til danske virksomheder - det har været hele pointen med platformen, siden vi startede i 2014. Alligevel sniger der sig indimellem nogle tekniske begreber ind på platformen, som de af vores långivere, der ikke arbejder med finansiering, ikke har stiftet bekendtskab med. Derfor har vi lavet denne lille ordbog med de begreber, som er mest relevante for vores långivere. Begreberne forklares i den rækkefølge, en långiver vil støde på dem.

Crowdlending 

Crowdlending kendes også som peer-to-peer lån, P2P-lån, marketplace lending eller lånecrowdfunding - kært barn har mange navne. Det betyder i al sin enkelthed, at en låntager låner mange små beløb af en større gruppe långivere via en Internetbaseret platform som Lendino. Du kan læse mere om crowdlending her.

Spredning af investeringer

For at begrænse sin risiko som långiver er det vigtigt at opnå diversificering i sin portefølje ved at sprede sine investeringer - altså ved at investere små beløb i mange lån i stedet for store beløb i få lån. Du kan læse mere om spredning her.

Investeringsagent

Som långiver har du mulighed for at sætte dine investeringer på autopilot ved at oprette en investeringsagent. Den investerer i lån for dig baseret på parametre, du selv bestemmer. Du kan læse mere om investeringsagenten her.

Typisk information om lån på platformen:

 • Rente: Den nominelle rente, du som långiver vil modtage, fremgår af projektet og vil også stå i gældsbrevet. Renten udregnes pro annum.
 • Løbetid: Den fulde periode, lånet strækker sig over. Et lån med en løbetid på to år er derfor fuldt tilbagebetalt inkl. renter, når de to år er gået.
 • Kreditklasse og tabsrisiko: Et lån på Lendinos lånemarked bliver tildelt en kreditklasse, som sammen med renten indikerer den risiko, der er for tab. Kreditklassen går fra A+ (laveste risiko) til C- (højeste risiko). Du kan læse mere om kreditklasserne og deres tabsrisiko her.
 • Hovedstol: Det fulde beløb, som lånes ud og skal betales tilbage. Hovedstolen reduceres i takt med, at der afdrages på lånet.

Annuitetslån vs. Bulletlån

På Lendinos lånemarked tilbydes låntagerne to forskellige måder at betale lånet tilbage på:

 • Annuitetslån: Ydelsen er ens gennem hele løbetiden og afdrages ved hver termin, typisk hver måned.
 • Bulletlån: Hovedstol plus renter betales tilbage på én gang ved lånets udgang. Denne lånetype bruges især af sæsonbetonede virksomheder.

Kaution og sikkerhed

De fleste låntagere på Lendino hæfter personligt for lånet eller stiller en anden form for sikkerhed for lånet. Det betyder, at långiverne er bedre stillede i tilfælde af, at lånet misligholdes. Der er mange forskellige former for sikkerhedsstillelse på Lendino:

 • Personlig kautionist/selvskyldnerkaution: En privatperson (typisk ejeren af virksomheden) hæfter for lånet.
 • Supplerende kautionist/medhæftelse: Nogle lån har også supplerende kautionister; det kan typisk være ægtefæller, medarbejdere eller andre interessenter i virksomhedens netværk, der har en fornuftig økonomi og har indvilget i at hæfte for virksomhedens lån.
 • Solidarisk hæftelse: Ved denne form for kaution hæfter alle kautionisterne for det fulde beløb. I tilfælde af misligholdelse kan Lendino kræve, at en af kautionisterne betaler det fulde beløb, hvis de andre kautionister ikke kan betale.
 • Pro rata/begrænset hæftelse: Alle kautionister hæfter kun for en vis del af lånet. Typisk deles lånet ligeligt mellem alle kautionisterne (for eksempel 100.000 til alle tre kautionister på et 300.000 kr. lån), men i nogle lån hæfter kautionisterne for forskellige beløb. Den enkelte kautionists andel fremgår af gældsbrevet.
 • Virksomhedspant: For lidt større lån kan en låntager stille sikkerhed i form af virksomhedspant i stedet for eller som supplement til den personlige kaution. Virksomhedspant fungerer ved, at kreditor får pant i en eller flere af virksomhedens aktiver som for eksempel driftsmateriel, varelager eller fordringer. Denne pant kan realiseres i tilfælde af misligholdelse af lånet.
 • Sikkerhed i ejendomme: For større lån kan en låntager også vælge at stille sikkerhed i sine ejendomme i form af et eller flere ejerpantebreve.

Gældsbrev

Gældsbrev er det dokument, der bekræfter, at låntager skylder kreditor penge. På Lendino er kreditor de mange långivere, der har købt en andel i lånet. Gældsbrevet inkluderer navn, adresse og CPR-numre på låntager og kautionister samt navn, adresse og Lendino bruger-ID på långiverne. Da Lendino agerer som agent på vegne af långiverne, er det kun låntager og eventuelle kautionister, der underskriver gældsbrevet.

Førtidsindfrielse

En låntager kan vælge at indfri sit lån før lånets udløb. Ved førtidsindfrielse indbetaler låntager restbeløbet samt renter og tilbagebetalingsgebyr for indeværende måned. For långiverne betyder en førtidsindfrielse, at ens låneandel hurtigere kan komme ud at arbejde igen.

Misligholdelse af lån

Hvis en låntager bliver forsinket med at betale af på sit lån eller ikke lever op til betingelserne i gældsbrevet, vil lånet blive klassificeret som misligholdt. Et misligholdt lån åbner op for flere begreber, som en långiver vil have gavn af at kende:

 • Inddrivelse: Den proces, der sættes i gang, hvis et lån bliver misligholdt. Læs mere om Lendinos inddrivelsesproces her.
 • Forsinket lån: Låntager er kommet bagud med en eller flere betalinger. Lendino sætter herefter gang i inddrivelsesprocessen.
 • Opsagt lån: Hvis et lån opsiges, kræves hele den resterende restgæld for lånet indfriet. Der tilskrives efterfølgende morarenter af al udestående gæld. Et lån kan blive opsagt, hvis låntager ikke overholder bestemmelserne i gældsbrevet.
 • Tabt/afskrevet lån: Lånet har været gennem inddrivelsesprocessen og det vurderes, at lånet ikke kan tilbagebetales. Det tabte beløb vil fremgå på långivers årsopgørelse her. Långiver kan få skattemæssige fradrag for sine afskrivninger.
 • Inkasso: En advokat, der varetager inddrivelsen af det misligholdte beløb. Lendino arbejder med flere inkassoadvokater, der arbejder ud fra en “no cure, no pay”-forretningsmodel. Det betyder, at hvis ikke inkassoadvokaten kan inddrive tilbagebetalingen, modtager de ikke betaling for deres arbejde.

 

Er der et begreb, du gerne vil have lidt flere informationer omkring, som mangler på bloggen? Så kontakt os gerne på info@lendino.dk.