Tilbage til Blog

Hvordan fungerer vores inddrivelsesproces, og hvad sker der, hvis der ikke betales af på et lån som aftalt?

Lennie Olsen
11. januar 2018 kl. 16:56

Udlån til virksomheder kan give et attraktivt afkast og samtidig hjælpe virksomheder med adgang til den finansiering, de skal bruge for at udvikle sig. Når man låner penge ud til virksomheder, skal man være opmærksom på, at nogle virksomheder ikke vil være i stand til at tilbagebetale lånet fuldt ud. Det er naturligvis ærgerligt men også forventeligt. Det er derfor vigtigt at sprede sine investeringer, når man investerer i lån.

 

Når en virksomhed ikke betaler til tiden, har Lendino en proces til at få virksomheden tilbage på sporet. I dette blogindlæg kan du læse om denne proces.

 

Inkasso og inddrivelse

Inddrivelsesprocessen er som følger:

  • Ved forsinkelse af en månedlig ydelse kontakter vi først låntager. I nogle tilfælde er der tale om en fejl eller en forglemmelse, og pengene indbetales inden for et par dage. Det er et krav fra vores side, at låntagere tilmeldes en betalingsaftale, så disse fejl og forglemmelser holdes nede.
  • Hvis forsinkelsen ikke kan begrænses til få dage, sender vi en rykkerskrivelse til låntager med ti dages frist og inkassovarsel. Hvis låntager indbetaler den forsinkede ydelse men ikke betaler gebyrer og morarenter, vil lånet stadig stå som misligholdt uden at sendes til inkasso (dog kan vi stadig sende en låntager til inkasso, hvis vi efter gentagne forsøg ikke kan få betaling på disse gebyrer og renter).
  • Modtager vi ikke den forsinkede ydelse inden fristen, bliver låntager kontaktet igen med henblik på enten at få pengene indbetalt eller få stablet en tilbagebetalingsplan på benene. Denne proces forestås enten af os selv eller af en inkassoadvokat.
  • Hvis det ikke lykkes at inddrive den manglende betaling eller fastsætte en acceptabel tilbagebetalingsplan, sendes sagen i fogedretten.
Løbende opdateringer

De sidste to punkter af inddrivelsesprocessen kan være særdeles langtrukne, og der kan derfor gå lang tid, før vi erklærer et lån for tabt eller der inddrives på ny på lånet. Vi opdaterer mindst en gang månedligt på lånets forum, uanset om der er nyt i sagen eller ej. Opdateringen vil derfor i nogle tilfælde simpelthen være, at vi stadig selv eller i samarbejde med inkassoadvokaten arbejder på at få inddrevet pengene, men at der ikke er noget egentligt nyt i sagen. Det betyder naturligvis ikke, at vi kun gør noget for at inddrive pengene en gang månedligt - denne proces sker løbende, og vi informerer vores långivere, så snart der sker en relevant udvikling i sagen.

 

Generelt om misligholdelse

Der er stor forskel på misligholdelse og tab. Et misligholdt lån er et lån, hvor en virksomhed ikke har betalt til tiden. Uventede omkostninger, forsinkede betalinger fra kunder og sæsonudsving er blandt de årsager, der kan være til, at et lån ikke bliver betalt til tiden. Såfremt en virksomhed ellers er sund og veldrevet, vil virksomheden igen begynde at betale. For at kompensere långivere for forsinkelsen og usikkerheden opkræver vi morarenter på vegne af långiverne. Morarenterne har også den effekt, at de lægger pres på virksomheden for at betale långiverne før andre kreditorer.

 

Tab

I tilfælde af at en virksomheds gæld ikke kan inddrives, og kautionisterne ikke er i stand til at betale, mister långiverne deres udlån. Det tager typisk lang tid at opgøre og behandle konkursboet, så der kan gå lang tid, før et lån endegyldigt kan erklæres som tabt. Tab kan være fradragsberettiget.

 

På vores statistikside kan du se en samlet oversigt over, hvordan lånene har klaret sig historisk i forhold til misligholdelser og tab.


Du kan se, hvordan dine egne lån klarer sig på “Mit Lendino” i portefølje-oversigten.