Tilbage til Blog

Lennie Olsen
11. januar 2018 kl. 16:56

Hvordan fungerer vores inddrivelsesproces, og hvad sker der, hvis der ikke betales af på et lån som aftalt?

 

Udlån til virksomheder kan give et attraktivt afkast og samtidig hjælpe virksomheder med adgang til den finansiering, de skal bruge for at udvikle sig. Når man låner penge ud til virksomheder, skal man være opmærksom på, at nogle virksomheder ikke vil være i stand til at tilbagebetale lånet fuldt ud. Det er naturligvis ærgerligt men også forventeligt. Det er derfor vigtigt at sprede sine investeringer, når man investerer i lån.

 

Når en virksomhed ikke betaler til tiden, har Lendino en proces til at få virksomheden tilbage på sporet. I dette blogindlæg kan du læse om denne proces.

 

Inkasso og inddrivelse

Hvis en virksomhed ikke betaler af på et lån til tiden, foretager Lendino indledende et telefonisk opkald til virksomheden for at afklare baggrunden for den forsinkede betaling. Vurderer vi, at der ikke er udsigt til, at forsinkelsen kan begrænses til få dage, fremsendes en rykkerskrivelse til virksomheden og eventuelle kautionister med ti dages frist til indbetaling og et varsel om, at sagen vil blive overdraget til retslig inkasso.

 

Reagerer virksomheden ikke inden for denne frist, overdrages fordringen til retslig inkasso gennem Lendinos advokat, der fremsender et inkassopåkrav. Når en sag overdrages til inkasso, foretages der løbende opfølgning med pres om sanktioner i henhold til lovgivningen med det formål at få virksomheden til at betale Lendinos långivere før andre kreditorer. Vores inkassoadvokat arbejder med et succeshonorar, så dennes interesse flugter med långivernes.

 

Ved fortsat manglende betaling eller acceptabel aftale herom igangsætter Lendinos advokat, at virksomhed og eventuelle kautionister indkaldes i fogedretten, således at der kan foretages udlæg, realiseres pant eller indgås en afdragsordning med virksomheden.

Løbende opdateringer

Vi opdaterer løbende alle långivere i låneforummet, når der er nyt om en virksomhed, der har misligholdt et lån. Der vil mindst en gang om måneden komme en opdatering. Da inkassosager ofte kan trække ud, vil nogle månedlige opdateringer ikke have nogen egentlige nyheder. I disse tilfælde vil opdateringen simpelthen være, at vi stadig samarbejder med inkassoadvokaten for at få inddrevet pengene, men at der ikke er noget egentligt nyt i sagen.

 

Generelt om misligholdelse

Der er stor forskel på misligholdelse og tab. Et misligholdt lån er et lån, hvor en virksomhed ikke har betalt til tiden. Uventede omkostninger, forsinkede betalinger fra kunder og sæsonudsving er blandt de årsager, der kan være til, at et lån ikke bliver betalt til tiden. Såfremt en virksomhed ellers er sund og veldrevet, vil virksomheden igen begynde at betale. For at kompensere långivere for forsinkelsen og usikkerheden opkræver vi morarenter på vegne af långiverne. Morarenterne har også den effekt, at de lægger pres på virksomheden for at betale långiverne før andre kreditorer.

 

Tab

I tilfælde af at en virksomheds gæld ikke kan inddrives, og kautionisterne ikke er i stand til at betale, mister långiverne deres udlån. Det tager typisk lang tid at opgøre og behandle konkursboet, så der kan gå lang tid, før et lån endegyldigt kan erklæres som tabt. Tab kan være fradragsberettiget.

 

På vores statistikside kan du se en samlet oversigt over, hvordan lånene har klaret sig historisk i forhold til misligholdelser og tab.


Du kan se, hvordan dine egne lån klarer sig på “Mit Lendino” i portefølje-oversigten.